Sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
0913.751175
0915100010
Hotline:
Tỷ giá

Sản phẩm
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE ; (PP+PE )
Mã: JASMINE
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PAPER SACK
Mã: CTC-BP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PAPER SACK
Mã: CTC-BOP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PAPER SACK
Mã: CTC-PF
Giá:
Quy cách đóng gói: CARTON +PE ,..
Mã: TRÀ PHỔ NHĨ BÁNH 250 GRAM
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE ; (PP+PE )
Mã: SP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO :(PP+PE)
Mã: BPS
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE
Mã: CTC PD
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : (PP+PE)
Mã: TH
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE
Mã: FANNING
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE
Mã: TRÀ PHỔ NHĨ RỜI
Giá: Xin Liên Hệ
Quy cách đóng gói: CARTON +PE ,..
Mã: TRÀ PHỔ NHĨ BÁNH
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE, CARTON +PE ,..
Mã: TRÀ ĐEN
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE
Mã: PS
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE, CARTON +PE ,..
Mã: OPA
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE, CARTON +PE ,..
Mã: OP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE
Mã: PEKOE
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE
Mã: SP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP + PE
Mã: TRÀ XANH
Giá:
« 1 2