Sản phẩm
Sản phẩm nổi bật
Hỗ trợ trực tuyến
0913.751175
0915100010
Hotline:
Tỷ giá

Sản phẩm
Quy cách đóng gói: 300 Gram /gói
Mã: HỒNG TRÀ TÚI LỌC
Giá:
Quy cách đóng gói: GÓI 500 gr
Mã: TRÀ ĐEN SỐ 9
Giá: LIÊN HỆ
Quy cách đóng gói: GÓI 500 gr
Mã: 09
Giá: LIÊN HỆ
Quy cách đóng gói: GIẤY
Mã: TRÀ PHỔ NHĨ 05
Giá:
Quy cách đóng gói: LON GIẤY 100 gr
Mã: TRÀ SEN 01
Giá:
Quy cách đóng gói: LON GIẤY 100 gr
Mã: TRÀ DỨA 01
Giá: LIÊN HỆ
Quy cách đóng gói: LON GIẤY
Mã: TRÀ LÀI 01
Giá: LIÊN HỆ
Quy cách đóng gói: gói 400gr
Mã: Trà Dứa Sao Vàng
Giá: Xin Liên Hệ
Quy cách đóng gói: gói 400gr
Mã: Trà Lài Sao Vàng
Giá: Xin Liên Hệ
Quy cách đóng gói: Giấy + Thùng carton
Mã: CHÈ PHỔ NHĨ ( BÁNH TRÒN 100 Gr )
Giá: Xin Liên Hệ
Quy cách đóng gói: Giấy + Thùng carton
Mã: CHÈ PHỔ NHĨ ( NẤM TRÒN 100 Gr )
Giá: Xin Liên Hệ
Quy cách đóng gói: 500 gram / gói
Mã: Cà Phê Phin
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO ĐAY , PP+PE
Mã: ROBUSTA
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : (PP+PE )
Mã: TRÀ VÀNG
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE ; (PP+PE )
Mã: JASMINE
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PAPER SACK
Mã: CTC-BP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PAPER SACK
Mã: CTC-BOP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PAPER SACK
Mã: CTC-PF
Giá:
Quy cách đóng gói: CARTON +PE ,..
Mã: TRÀ PHỔ NHĨ BÁNH 250 GRAM
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE ; (PP+PE )
Mã: SP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO :(PP+PE)
Mã: BPS
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE
Mã: CTC PD
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : (PP+PE)
Mã: TH
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE
Mã: FANNING
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE
Mã: TRÀ PHỔ NHĨ RỜI
Giá: Xin Liên Hệ
Quy cách đóng gói: CARTON +PE ,..
Mã: TRÀ PHỔ NHĨ BÁNH
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE, CARTON +PE ,..
Mã: TRÀ ĐEN
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE
Mã: PS
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE, CARTON +PE ,..
Mã: OPA
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP+PE, CARTON +PE ,..
Mã: OP
Giá:
1 2 »