Sản phẩm
Quy cách đóng gói: 1Kg
Mã: BỘT SỮA SAO VÀNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 500g
Mã: TRÀ LÀI THƯỢNG HẠNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 500g
Mã: HỒNG TRÀ THƯỢNG HẠNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 500g
Mã: CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT NHÃN VÀNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 500g
Mã: CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT NHÃN ĐỎ
Giá:
Quy cách đóng gói: 10 túi x 30g
Mã: HỒNG TRÀ TÚI LỌC
Giá:
Quy cách đóng gói: 200g
Mã: TRÀ TÁO HÒA TAN
Giá:
Quy cách đóng gói: 200g
Mã: TRÀ DÂU HÒA TAN
Giá:
Quy cách đóng gói: 9 gói x 20g
Mã: TRÀ SỮA MATCHA
Giá:
Quy cách đóng gói: 13 gói x 15g
Mã: SỮA KHOAI MÔN
Giá:
Quy cách đóng gói: 16 gói x 15 g
Mã: BÍ ĐAO HÒA TAN
Giá:
Quy cách đóng gói: 50 túi x 2g
Mã: TRÀ BẠC HÀ TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 50 túi x 2g
Mã: TRÀ ĐÀO TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 16 gói x 15 g
Mã: TRÀ VẢI HÒA TAN
Giá:
Quy cách đóng gói: 18 gói X 15g
Mã: TRÀ ĐÀO HÒA TAN
Giá:
Quy cách đóng gói: 50 túi x 2g
Mã: HỒNG TRÀ TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 50 túi x 2g
Mã: TRÀ TÁO TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 50 túi x 2
Mã: TRÀ VẢI TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 25 túi x 2g
Mã: TRÀ ĐÀO TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 25 túi x 2g
Mã: TRÀ OoLONG TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 25 túi x 2g
Mã: TRÀ LÀI TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 25 túi x 2g
Mã: TRÀ VẢI TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: 25 túi x 2g
Mã: TRÀ ĐÀO TÚI NHÚNG
Giá:
Quy cách đóng gói: Trọng lượng : 500g/gó1
Mã: TRÀ ĐEN 7
Giá:
Quy cách đóng gói: GÓI 500 gr
Mã: TRÀ ĐEN SỐ 9
Giá: LIÊN HỆ
Quy cách đóng gói: GIẤY
Mã: TRÀ PHỔ NHĨ 05
Giá:
Quy cách đóng gói: Trọng lượng : 350g/gói
Mã: TRÀ DỨA
Giá: LIÊN HỆ
Quy cách đóng gói: Trọng lượng : 350g/gói
Mã: TRÀ LÀI
Giá: LIÊN HỆ
Quy cách đóng gói: Giấy + Thùng carton
Mã: CHÈ PHỔ NHĨ ( BÁNH TRÒN 100 Gr )
Giá: Xin Liên Hệ
Quy cách đóng gói: Giấy + Thùng carton
Mã: CHÈ PHỔ NHĨ ( NẤM TRÒN 100 Gr )
Giá: Xin Liên Hệ
1 2 »