Trà Xanh
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE
Mã: PEKOE
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO : PP+PAPER SACK+PE
Mã: SP
Giá:
Quy cách đóng gói: BAO PP + PE
Mã: TRÀ XANH
Giá:
1